Ett exjobb med fokus på införandeprocesser

En exjobbare kontaktade mig i våras i jakt på teorier som stöd vid studier av införandeprocesser. Det slog mig inte då men ifall någon skulle finna vår mailväxling hjälpsam/intressant så lägger jag upp den här:

Hej Thomas,

Mitt namn är [M] och jag skriver nu, tillsammans med [S], exjobb på Trafikverket. Vi studerar civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle.

Vi fick ditt namn ifrån vår ämnesgranskare Bengt Sandblad som tyckte att det var en bra idé för oss att höra av oss till dig.

Vårt exjobb handlar om det nya signalsystemet ERTMS som ska införas på järnvägarna i Sverige nu framöver. Vårt syfte är att undersöka hur införandeprocessen ska underlättas för trafikledningen. Bengt berättade om din forskning och trodde att du eventuellt kunde hjälpa oss med teorier kring införande.

I nuläget har vi teorier kring:

  • införande av ett nytt system (Leonard-Barton & Kraus (1985), Gulliksen & Göransson (2002) Användarcentrerad systemdesign)
  • teorier kring förändring inom organisationen (Hägerfors & Brattgård (1992) Bred delaktighet i förändringsarbete – översikt över de senaste årens forskning, Angelöw (1991) Det goda förändringsarbetet )
  • förändringsmodellen från Kurt Lewin
  • lite teorier kring MTO (Rollenhagen (1997) Sambanden människa, teknik och organisation – en introduktion, Olsson (1999) Teknikutvecklingen som drivkraft, Westlander (1999) Fokus på människan i forskning om verksamhetsutveckling)

Känner du till någon teori som är bra för att studera införandeprocessen av ett nytt system och arbetssätt för användarna, som du tror kan utöka vår teoretiska grund?

Tack på förhand!

Vänligen,

[M]

Här följer mitt svar (minus bilagorna som refereras):

 

Hej [M],

Kul! Införandeprocesser är intressanta att studera minsann.

Ja, teorier kring införande finns det rätt mycket av, beroende på hur man ser på det. Eftersom det är ett så stort och öppet problem blir teorier från många olika forskningsområden aktuella på olika sätt.

Den svenska litteraturen ni listar har jag tyvärr inte så bra koll på utöver Gulliksen/Göransson och Rollenhagen, som dock är bra. Särskilt MTO-begreppet är ju lämpligt och något jag antar att många på Trafikverket redan är bekanta med.

Kurt Lewins förändringsmodell är trevlig, men den är också fantastiskt simpel (vilket väl delvis är det som gör den tilltalande). Även om förändringar i organisationer vid första anblick kan passa in väl i Lewins modell är det sällan så statiskt som den får det att se ut. Det pågår i regel ständigt flera parallella spår av förbättrings- och vidareutvecklingsarbeten i organisationer, med olika intensitet och med mer eller mindre kritiska faser kring exempelvis just större teknikskiften och omorganisationer. Och dessutom är de sällan oberoende av varandra, en viss förändring leder ofta till att anpassningar och förändringar behövs på andra ställen som kanske inte gått att förutse och planera för. Så om ni vill använda Lewins modell behöver ni kunna argumentera för dess tillämplighet trots att den utelämnar så mycket av den komplexitet man har att tampas med i verkligheten, och/eller själva bygga ut den med hjälp av andra teorier.

Vad gäller tips om teorier kring införanden så beror det som sagt lite på vad ni vill belysa mer specifikt.

Inom management och förändringsledning finns det rätt gott om teorier som tittar på ledarskap och ledaregenskaper och mer eller mindre hävdar att så länge chefen är kompetent så går alla förändringar bra. Det ligger ett korn av sanning i detta, men det är inte direkt ett ”helhetsperspektiv”. Ett exempel på en sådan management-approach kan ni se i John Kotters ”Accelerate!”.

Vill man lägga mer fokus på det tekniska systemet som ska införas finns en klassisk modell in om forskningen på informationssystem framtagen av DeLone och McLean, ”The DeLone and McLean model of information system success”. Ligger fokus närmare de tilltänkta användarna av ett tekniskt system finns det en (också rätt klassisk) modell som kallas TAM (Technology acceptance model), som har modifierats och byggts ut på olika sätt genom åren.

Förhållandet mellan en organisation som ska införa ett tekniskt system och den organisation som sköter utvecklingen av systemet tenderar att bli rätt påfrestande. Vet inte om det är aktuellt i ert fall, men bifogar ändå en litteraturstudie som tittat på varför IT-utvecklingsprojekt misslyckas. Även om ERTMS kanske kan ses som en stabil produkt som ”bara ska införas” så skulle det inte förvåna mig om det innebär att en hel del omkringliggande tekniska system behöver
byggas om.

Hur användande av en produkt sprider sig när användarna har ett fritt val kan också vara av intresse, särskilt om det relateras till kommunikationsstrategi, ledarskap och sådana ”mjukare” delar. Bifogar en rapport som diskuterar detta inom amerikansk sjukvård, annars är det boken ”Diffusion of Innovations” av Rogers som är den generella källan.

Inom forskning på teknikinföranden i sjukvården finns också en bra belysning av Kevin Leonard som bland annat diskuterar hur arbetsbelastningen på personalen ökar kraftigt under ett införande. Det resonemanget är lätt att överföra till införanden och större förändringsprojekt generellt.

Det finns såklart fler perspektiv, aspekter och effekter av införanden som kan diskuteras. Utmaningen är just att varje perspektiv är i princip ett forskningsområde i sig, så det är rätt svårt att skaffa sig en heltäckande bild, eller för den delen bygga en enskild teori som förklarar allt om införanden. På tal om det kan jag också rekommendera Rittel och Webbers ”Dilemmas in a General Theory of Planning”, om ni vill kunna argumentera för varför det inte finns några enkla checklistor om hur man planerar och genomför ett införande.

Just ja, Leonardi och Barley har skrivit ett papper (”What’s under construction here?”) där de kategoriserar forskning på teknik och organisationer. Om ni känner igen er i någon av kategorierna de tar upp där så kan ni också hitta ett gäng referenser till relevanta artiklar att använda som grund.

Lycka till, och hör gärna av er om ni har några frågor!

/Thomas

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.